Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Pregled in analiza podatkov o kolesarskih poteh v Sloveniji"

Zagovor je potekal dne 21. 12. 2017 ob 10:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Miha Bevcer
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

seznam zagovorov