Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov"

Zagovor je potekal dne 18. 01. 2018 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anže Kumar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Jana Šelih
somentor: asist. dr. Matej Kušar, prof. dr. Vlatko Bosiljkov

seznam zagovorov