Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"In-situ meritve energijskih kazalnikov in kazalnikov kakovosti notranjega okolja na primeru pasivne hiše"

Zagovor je potekal dne 16. 02. 2018 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Alja Koštomaj
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: asist. dr. David Antolinc

seznam zagovorov