Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vloga nadzora in priglašenega organa v železniškem prometu"

Zagovor je potekal dne 16. 02. 2018 ob 11:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Marko Ograjenšek
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura
somentor: asist. dr. Darja Šemrov

seznam zagovorov