Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vzpostavitev testne baze za spremljanje konvergenčnih profilov"

Zagovor je potekal dne 22. 02. 2018 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Katja Benčina
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov