Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Modeliranje območij delovne mobilnosti v programskem jeziku R"

Zagovor je potekal dne 22. 02. 2018 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Lavra Borovnik
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): doc. dr. Samo Drobne
somentor: izr. prof. dr. Mitja Lakner

seznam zagovorov