Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpis stanovanjsko poslovnega objekta v kataster stavb"

Zagovor je potekal dne 23. 02. 2018 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jernej Benčan
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov