Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Urejanje zemljiškokatastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov na območju akumulacijskega jezera Klivnik"

Zagovor je potekal dne 23. 02. 2018 ob 13:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jerica Sanković
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov