Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ureditev odvodnje padavinskih voda s površin FGG na Hajdrihovi ulici"

Zagovor je potekal dne 27. 02. 2018 ob 14:00 v prostoru: H-28.


avtor(-ica): Maja Klenovšek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk

seznam zagovorov