Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Problematika izbire metodologije izračuna rabe energije na določitev korekturnih faktorjev v večstanovanjskih stavbah"

Zagovor je potekal dne 21. 02. 2018 ob 14:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Timotej Čižek
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir

seznam zagovorov