Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Študija kakovosti določevanja površin v zemljiškem katastru"

Zagovor je potekal dne 27. 03. 2018 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Vito Križman
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. Jernej Tekavec

seznam zagovorov