Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prostorska ureditev obalnega pasu med Koprom in Izolo na osnovi analize potreb lokalnega prebivalstva"

Zagovor je potekal dne 27. 03. 2018 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Andraž Miculinič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
somentor: asist. dr. Gašper Mrak

seznam zagovorov