Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Parametrizacija elementov bivalnih kontejnerjev za projektiranje v BIM"

Zagovor je potekal dne 27. 03. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Denis Bojanc
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomo Cerovšek
somentor: doc. dr. Franc Sinur

seznam zagovorov