Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izdelava spletne karte prikaza podzemnih komunalnih vodov"

Zagovor je potekal dne 18. 04. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Katarina Jamnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: asist. dr. Klemen Kozmus Trajkovski

seznam zagovorov