Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izbira sušnega indeksa za razglasitev hidrološke suše površinskih voda v Sloveniji"

Zagovor je potekal dne 24. 04. 2018 ob 09:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Lenka Zalokar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Mojca Šraj
somentor: asist. dr. Mira Kobold

seznam zagovorov