Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Pregled izvedenih preiskav z Ménardovim presiometrom"

Zagovor je potekal dne 24. 04. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anja Forte
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Janko Logar
somentor: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder

seznam zagovorov