Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ureditve, nujne za potrebe turizma v zadrževalnikih hidroelektrarn na Savi"

Zagovor je potekal dne 08. 05. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Viktorija Brković
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Mitja Brilly
somentor: pred. dr. Aleš Golja

seznam zagovorov