Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog ureditve preskrbe s pitno vodo in odvod odpadnih voda v naselju Strmec na Predelu"

Zagovor je potekal dne 08. 05. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Anja Kitić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk
somentor: prof. dr. Matjaž Mikoš

seznam zagovorov