Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje armiranobetonske konstrukcije večstanovanjske stavbe v Bitoli"

Zagovor je potekal dne 21. 05. 2018 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Filip Franc
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Mirko Kosič

seznam zagovorov