Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Integracija tehnologij fazno spremenljivih materialov v grajeno okolje z namenom doseganja kakovosti notranjega okolja in varčne rabe energije"

Zagovor je potekal dne 30. 05. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nika Gerbec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: doc. dr. Uroš Stritih

seznam zagovorov