Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Optimizacija dimenzij in vrste slojev voziščne konstrukcije"

Zagovor je potekal dne 30. 05. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Blaž Prosen
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Robert Klinc

seznam zagovorov