Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Gradnja armirano betonskih vodohranov po tehnologiji bele kadi"

Zagovor je potekal dne 30. 05. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Klemen Simončič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Andrej Kryžanowski
somentor: izr. prof. dr. Janko Logar

seznam zagovorov