Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Cene zemljišč na različnih razvojnih stopnjah v Gorenjski statistični regiji"

Zagovor je potekal dne 26. 05. 2015 ob 08:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Samo Remic
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. mag. Matija Polajnar

seznam zagovorov