Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Optimizacija opazovanj v geodetski izmeri"

Zagovor je potekal dne 28. 10. 2016 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Marko Spreicer
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): prof. dr. Bojan Stopar
somentor: asist. dr. Oskar Sterle

seznam zagovorov