Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Strokovne podlage za oblikovanje zemljiške politike v občinah Bovec, Kobarid in Tolmin"

Zagovor je potekal dne 28. 05. 2018 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jonatan Golja
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. dr. Peter Lamovec

seznam zagovorov