Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Optimizacija postopkov terestričnega laserskega skeniranja za meritve visoke natančnosti"

Zagovor je potekal dne 11. 11. 2016 ob 13:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Klemen Kregar
zagovor za pridobitev naziva: DOKTOR ZNANOSTI
mentor(-ica): izr. prof. dr. Dušan Kogoj

seznam zagovorov