Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izboljšava položajne in geometrične kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza v izbrani katastrski občini"

Zagovor je potekal dne 01. 06. 2018 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Deanira Polanec
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. dr. Marjan Čeh, Dominika Lenarčič

seznam zagovorov