Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresna analiza obstoječe stavbe za izobraževanje s študijo utrditvenih ukrepov"

Zagovor je potekal dne 21. 06. 2018 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Gašper Rus
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
somentor: mag. Anton Štampfl

seznam zagovorov