Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjava variant in idejna zasnova rekonstrukcije glavne ceste Postojna–Jelšane"

Zagovor je potekal dne 21. 06. 2018 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Klemen Vidonja
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Peter Lipar
somentor: viš. pred. mag. Robert Rijavec

seznam zagovorov