Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"uporaba večspektralnih posnetkov z daljinsko vodenega zrakoplova za analizo površja arheološkega parka"

Zagovor je potekal dne 26. 06. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Alen Mangafić
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Mojca Kosmatin Fras

seznam zagovorov