Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ergonomsko oblikovanje pisarniškega delovnega okolja"

Zagovor je potekal dne 11. 07. 2018 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Tanja Jordan
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA STAVBARSTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: dr. Katarina Kacjan Žgajnar , pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič

seznam zagovorov