Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Energijska prenova ovoja stavbe v smeri zagotavljanja kakovostnega notranjega okolja in učinkovite rabe energije enodružinske hiše v Ljubljani"

Zagovor je potekal dne 10. 07. 2018 ob 09:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Luka Malerič
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): doc. dr. Mateja Dovjak
somentor: asist. dr. David Antolinc

seznam zagovorov