Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza in dimenzioniranje nosilnih elementov večstanovanjske stavbe A4 v soseski Gaj Preserje"

Zagovor je potekal dne 10. 07. 2018 ob 10:30 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Rok Klančnik
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
somentor: asist. Aleš Jamšek

seznam zagovorov