Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vrednotenje funkcionalnih regij s pristopom mehke logike"

Zagovor je potekal dne 06. 09. 2018 ob 08:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Žan Pavlin
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): doc. dr. Samo Drobne
somentor: izr. prof. dr. Mitja Lakner

seznam zagovorov