Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Integriran model rabe tal in prometa Tranus"

Zagovor je potekal dne 06. 09. 2018 ob 08:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Andraž Vožič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura

seznam zagovorov