Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv faktorja zazidanosti zemljišča na ceno enostanovanjske hiše "

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2018 ob 08:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Urška Bačar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač

seznam zagovorov