Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Ocena kapacitete vodovodnega sistema kot strokovna podlaga v procesu prostorskega načrtovanja"

Zagovor je potekal dne 18. 09. 2018 ob 09:45 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Ajda Kafol Stojanović
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. dr. Daniel Kozelj

seznam zagovorov