Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Geodetska dela pri rekonstrukciji ceste"

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2018 ob 08:30 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Polona Gortnar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov