Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Kontrola višinskih pomikov cerkve sv. Benedikta v Kančevcih"

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2018 ob 08:30 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Veronika Grabrovec
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Božo Koler
somentor: asist. dr. Tilen Urbančič

seznam zagovorov