Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Primerjalna analiza prodaj nepremičnin v lokalnih skupnostih ob Mestni občini Ljubljana"

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2018 ob 10:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Darja Otrin
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (VS)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač
somentor: asist. dr. Peter Lamovec

seznam zagovorov