Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"komunalna ureditev rekracijske cone gramoznice pleterje"

Zagovor je potekal dne 19. 09. 2018 ob 10:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Barbara Dominović
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Mario Krzyk

seznam zagovorov