Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Izračun in vizualizacija gibanja objekta po ortodromi in loksodromi"

Zagovor je potekal dne 13. 09. 2018 ob 09:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Nina Kržan
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Polona Pavlovčič Prešeren
somentor: doc. dr. Miran Kuhar

seznam zagovorov