Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"TESTIRANJE SISTEMA AVTOMATSKEGA PREPOZNAVANJA TARČ (APT) NA REFLEKTIVNIH NALEPKAH"

Zagovor je potekal dne 13. 09. 2018 ob 12:30 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Lidija Dugon
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Simona Savšek
somentor: strok. sod. Gašper Štebe

seznam zagovorov