Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Morfologija kot izhodišče za energijsko učinkovito gradnjo"

Zagovor je potekal dne 13. 09. 2018 ob 16:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Špela Žagar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov