Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Možnosti parcelnega preurejanja zemljišč v okviru katastrskih postopkov"

Zagovor je potekal dne 24. 09. 2018 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Ana Čampa
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. dr. Marjan Čeh

seznam zagovorov