Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Prostorske analize za preučevanje nepremičninskega trga"

Zagovor je potekal dne 24. 09. 2018 ob 14:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Gorazd Furlanič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GEODEZIJE IN GEOINFORMATIKE
mentor(-ica): izr. prof. dr. Anka Lisec
somentor: asist. Jernej Tekavec, viš. pred. dr. Miran Ferlan

seznam zagovorov