Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Predlog rekonstrukcije dvopasovnega krožišča s kapacitetno in prometno-varnostno analizo"

Zagovor je potekal dne 21. 09. 2018 ob 10:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Domen Logar
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Tomaž Maher
somentor: asist. dr. Rok Marsetič

seznam zagovorov