Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Pridobivanje podatkov o objektih soške fronte iz podatkov aerolaserskega skeniranja"

Zagovor je potekal dne 18. 09. 2018 ob 08:00 v prostoru: Sejna soba.


avtor(-ica): Neža Ema Komel
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Dušan Petrovič
somentor: dr. Žiga Kokalj

seznam zagovorov