Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Upravljanje večstanovanjskih stavb v slovenskih obalnih občinah"

Zagovor je potekal dne 18. 09. 2018 ob 11:00 v prostoru: P-III/3.


avtor(-ica): Tomaž Rodica
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GEODEZIJE (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Maruška Šubic-Kovač

seznam zagovorov