Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Vpliv različnih vrst cementa na lastnosti apneno-cementnih injekcijskih mešanic"

Zagovor je potekal dne 18. 09. 2018 ob 10:30 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Urška Brišar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov
somentor: asist. dr. Andreja Padovnik

seznam zagovorov